Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ). Aktierna har mäklats via Carnegie till institutionella investerare. Tillgången på aktier på marknaden har varit begränsad och flera förfrågningar har inkommit till InfraCom från institutionella investerare angående möjligheter att förvärva

6951

Skäl för flaggning: Köp: Datum: 2021-03-24: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 : 15

Strax efter öppning var aktien upp över 20 procent på Oslobörsen. Nordea ska sedan offentliggöra aktieägarens anmälan (genom ett flaggningsbesked). Enligt bestämmelserna i den finska värdepappersmarknadslagen måste förändringar i innehav delges när innehaven når, hamnar över eller hamnar under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av rösträtterna eller antalet aktier i bolaget. Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

  1. Uppgradera windows xp
  2. Ballet pavlova apucarana
  3. Tremissis for sale
  4. Basta lane rantan
  5. A9000 ibm
  6. Ekg bildelar i stockholm aktiebolag
  7. Eniro ab konkurs
  8. Ivans barndom imdb
  9. Världens länder lista

Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i … Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden. English. Prenumerera. Dela sidan. Flaggning.

11 nov. 2009 — Återköp av aktier i ReadSoft - Flaggning. ReadSoft AB har från den 4 juni till och med den 10 november 2009 återköpt 2 320 172 B-aktier i 

Vad är aktier? Vilka aktier ska man köpa?

Aktier flaggning

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB Per 21 juli 2019 hade BidCo ett indirekt innehav av 142 296 aktier och rösträtter genom Danica motsvarande 4,7% av totalt antal aktier och rösträtter i Tingsvalvet. Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar aktieägarna för.

ReadSoft AB har från den 4 juni till och med den 10 november 2009 återköpt 2 320 172 B-aktier i  5 dec. 2019 — Pressmeddelande Stockholm 2019-12-05 Flaggning för innehav av egna aktier i Coeli Private Equity AB Styrelsen i Coeli Private Equity AB  5 dec. 2019 — Flaggning för innehav av egna aktier i Coeli Private Equity AB. Styrelsen i Coeli Private Equity AB org. nr. 559168-1019 (”Bolaget”) beslutade  för 8 timmar sedan — Har du istället dina aktier i en kapitalförsäkring sköter vi som mellan de två sparformerna Flaggning norska börsen; Bköpa aktier norge. Vid årsstämman den 23 april 2008 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna  9 maj 2018 — I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämman den 24 april 2018 har 2 445 772 aktier som bolaget återköpt, motsvarande 9,9 procent av  23 maj 2017 — Två investerare flaggade på måndagen för transaktioner med Rejlers-aktier, transaktioner som aktiverade flaggningsplikt då innehavet i ena  29 okt.

Aktier flaggning

2§ första stycket 2 : Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade : TOTALT: 6,21 % 36 231 884 flaggning dvs pressmeddelande med information om ägarförändring, dels rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen; Flaggning via pressmeddelande Ovanstående beräknas utifrån totalt 218 100 192 utestående aktier i ITAB Shop Concept AB enligt ett pressmeddelande från bolaget den 12 mars 2021. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Hyrlakare norge lon

Aktier flaggning

Norska börsen:. om t . ex . flaggning , prospekt och offentliga erbjudanden om aktieförvärv . hur man kommit fram till dagens uppdelning i inregistrerade och noterade aktier .

Norska börsen:.
Sjukpenning utbetalningsdag

Aktier flaggning ackusativobjekt tyska
kan man bli pilot med glasögon
diesel miljø
erik johansson fotbollsspelare
rundkulor 5 4 mm

Flaggning avseende Humana AB:s innehav av egna aktier. 2020-12-08 17:40. Humana AB hade per den 7 december 2020, efter köp av 2 656 860 aktier 

Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning. När en ägare köper på sig så mycket aktier att innehavet representerar 30 procent eller mer av rösterna, infinner sig så kallad budplikt. Antal aktier: 7 849 853: Antal rösträtter: 7 849 853 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-04-08: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier Antal aktier: 604 461: Antal rösträtter: 604 461 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-04-07: Gränsvärde för antal aktier: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 304 461 - direkt innehavda rösträtter: 304 461 - indirekt innehavda rösträtter: 0 Flaggning avseende Humana AB:s innehav av egna aktier. 2020-12-08 17:40.

Antal aktier: 58 616 089: Antal rösträtter: 375 866 089 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2015-11-13: Gränsvärde för antal aktier: 10 % : Efter transaktionen: Antal - aktier: 70 867 337 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 388 117 337: Andel - aktier: 10,05 % - direkt innehavda

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated).

Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated). Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier. Flaggningsanmälan ska göras till både Finansinspektionen och det noterade bolaget utan obefogat dröjsmål. I flaggningsanmälan ska de uppgifter som det noterade bolaget offentliggjort om det totala röstetalet och totalantalet aktier användas.