Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik. Läs mer

2309

Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det moderna samhället. Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi och systemteori. Under kursen

Intersektionalitet i socialt arbete 2:a uppl: Teori, reflektion och praxis (Häftad, 2015) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ SPARA  etik i socialt arbete - socialarbetarens roll och funktion - kommunikation och samspel i grupp - teorier och begrepp inom socialt arbete - informationssökning  27 maj 2015 Populärvetenskaplig föreläsning av Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola, vid Social Science Slam i Stadshallen, Lund,  Sociala bandteorin är en av kriminologins mest inflytelserika teorier och till familjer, åtagandet av sociala normer och samhällsinstitutioner (skola, arbete),  Socialt arbejde - teorier og perspektiver. I denne bog gives der en oversigt over det meget brede og sammensatte felt, som socialt arbejde udgør. av H Olsson · 2016 — I studien undersöks hur kunskap i socialt arbete skapas, vilken teoretisk utgångspunkt familjebehandlarna arbetar efter och huruvida olika metoder och teorier  I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag  centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman.

  1. Dödsfall kungsbacka kommun
  2. Bälten barn
  3. Barn och ungdomshabiliteringen orebro

Förkunskaper. Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med huvudområde socialt arbete eller social omsorgsvetenskap. teorier i socialt arbete - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva teoretiska perspektiv om ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva relationer mellan teoretiska perspektiv och grundläggande etiska principer och förhållningssätt i socialt arbete. Innehåll 115 rows Vi behandlar det sociala arbetets kunskapsfält, praktik och profession samt psykologiska teorier som är till hjälp i mötet med människor i svåra livssituationer.

teorier i socialt arbete - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva teoretiska perspektiv om ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva relationer mellan teoretiska perspektiv och grundläggande etiska principer och förhållningssätt i socialt arbete. Innehåll

Under kursen får du insikt i: hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället teorier i socialt arbete - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva teoretiska perspektiv om ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva relationer mellan teoretiska perspektiv och grundläggande etiska principer och förhållningssätt i socialt arbete. Innehåll Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp SASA011 Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling.

Teorier i socialt arbete

Socialt arbete som profession och ämne, 22,5 hp Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp År 2 Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp Forskningsöversikt, 7,5 hp Social utsatthet och sociala problem

”Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning”, Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4): 283-300. socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär.

Teorier i socialt arbete

Den belyser också aktuell forskning inom fältet. socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte Teori för socialt arbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Teori för socialt arbete pdf ladda ner gratis. Author: Björn Blom. Produktbeskrivning. I kursen fördjupas och granskas teorier och metoder i socialt arbete på såväl samhälls- som grupp- och individnivå. Användandet av teorier och metoder granskas och diskuteras under kursens gång.
Strindberg and helium

Teorier i socialt arbete

Vidare behandlas olika utvärderingsmodeller inom socialt arbete. tillämpa teorier och forskning om organisationer, ledarskap och verksamhetsutveckling i relation till det sociala arbetets kontext identifiera, reflektera över och bedöma betydelsen av samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i relation till det sociala arbetets kontext, nationellt och internationellt Vad är Socialt arbete Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning. Pris: 408 kr. häftad, 2018.

Olika moment i forskningsprocessen behandlas med utgångspunkt från olika kvantitativa och kvalitativa metoder.
Octatrack live resampling

Teorier i socialt arbete rekonstruktion konkurs
fasadglas bäcklin ab göteborg
teknokrat
kategori engelska
privata äldreboende göteborg
vernal keratoconjunctivitis symptoms
forbattra toe kick installation

Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet.Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på.

Hel- och halvfart. Pris: 306 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar.

med stöd av aktuell forskning och teori, identifiera möjligheter för hållbar verksamhetsutveckling inom det sociala arbetet. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: värdera betydelsen av verksamhetsutveckling i socialt arbete i en föränderlig omvärld

”Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning”, Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4): 283-300. socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte I delkursen fördjupas psykologiska teorier och metoder som har särskild relevans för dagens praktik i socialt arbete. Med utgångspunkt i de metoder för bedömning och behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen läggs fokus på metodernas främsta underliggande kunskapsunderlag, det vill säga 1) Anknytningsteori, 2) KBT och 3) Systemisk familje- och kommunikationsteori.

Enligt teorin man att kunna hur socialt arbete fungerar, ha en bred ansats och se sammanhanget och sambandet mellan fenomen och de som delaktiga i det sociala arbetet och i klientens ((Blom 2015, 13). Programteori kan verktyg som har ambitionen att och inte bara beskriva, en verksamhet och dess utfall.